Joson leder vägen

Om konferenser och gruppdynamik

Den här bloggen

Nu när jag har förklarat vad ordet konferens betyder och vad det innebär är det dags att gå vidare. Jag kommer i den här bloggen att skriva om konferenser och då med särskild fokus på de konferenser som skiljer sig åt från de så kallade ”vanliga” konferenserna. Jag kommer att skriva om de sammankomsterna eller mötena som är lite annorlunda och som har något mer än bara ett möte. Det som är allra vanligast är ju att man går på en konferens, sitter på den här sammankomsten och träffar kollegor och diskuterar olika gemensamma frågor och något liknande har en hel av oss varit med på men det finns även en hel del sätt att anordna en konferens på så att den blir lite mer speciell och som folk kommer att minnas och titta tillbaka på med ett leende på läpparna. Jag kommer att skriva om de konferenser som är lite annorlunda i den här bloggen.

Comments are closed