Joson leder vägen

Om konferenser och gruppdynamik

Film

Att använda sig av film och filmmiljö kanske man inte tänker på i första taget när man talar om en konferens eller någon annan sammankomst. Men jag läste ganska nyligen om ett företag som ville göra en annorlunda julfest och göra något annat istället för ett helt vanligt traditionellt julbord. Det man gjorde då var att man anordnade julfesten i en filmstudio . Så det man tittade på i filmstudion var en massa gamla scener, alltså julscener av olika slag och genom att visa detta så väcker man naturligtvis minnen och även om man kanske inte har minnen till alla scener så han med stor sannolikhet något att tala om när man väl har sett detta. Och tänk sedan när man sätter sig efter att ha sett detta för att äta tillsammans. Man har automatiskt något gemensamt att tala om. Och visst kommer stämningen att bli annorlunda och visst kommer deltagarna att minnas detta som något mycket positivt.

Comments are closed