Joson leder vägen

Om konferenser och gruppdynamik

Relationer på arbetsplatsen

I en annan artikel som jag läste så stod det om vikten av att bygga relationer inom företaget. Den här personen menade på att man inom företaget har väldigt många bra resurser och han menar att man på en konferens ska ge tid åt deltagarna till att lära känna varandra och utbyta erfarenheter. Han menar att man i längden får så mycket mer ut av sådana möten. Det är ju idag väldigt vanligt att man tar in föreläsare som ska inspirera och så vidare och det är naturligtvis bra men om inte deltagarna känner varandra väl så får man inte ut lika mycket av det som man annars hade fått. Så ett råd som jag läste om i den här artikeln är att man ska ge tid åt deltagarna att lära känna varandra och bygga upp starka relationer på arbetsplatsen i första hand och sedan kan man gå vidare till att ta in gästföreläsare och så vidare.

Comments are closed