Joson leder vägen

Om konferenser och gruppdynamik

Sinnestillstånd

Jag läste en artikel om en man som arbetar med att anordna konferensen och då specifikt inriktat på annorlunda konferenser. Enligt honom var det väldigt viktigt att den som anställde honom talade om vilken känsla han ville att hand deltagare skulle ah efter att konferensen avslutats. Han menar att man genom det här undviker det som han kallar för ”konferenskoma” vilket lätt sker på konferenser där väldigt lite eller inget alls oväntat händer. En sådan konferens är inte lyckad enligt honom eftersom deltagarna då bara vill att konferensen ska ta slut och naturligtvis känner man så är man inte heller aktiv. Man bidrar inte till speciellt mycket på konferensen. Genom att ha oväntade inslag på konferenserna får man deltagarna intresserade och om deltagarna är intresserade så bidrar de med mer också naturligtvis. Det gäller att deltagarna hela tiden ska vara aktiva och därför måste oväntade moment tas in med jämna mellanrum för att undvika ”konferenskoma”.

Comments are closed