Joson leder vägen

Om konferenser och gruppdynamik

Uppbyggelsekonferenser

Uppbyggelsekonferenser är en term som används inom de olika frikyrkorna och syftar på de stora sammankomsterna som är vanliga inom ett flertal frikyrkor i Sverige. En sådan här konferens ordnas vanligtvis på sommaren och alla som tillhör den kyrkan som anordnar det är inbjudna att delta. Oftast hålls konferenserna under ungefär en vecka eller så och i just det här fallet då det är frikyrkorna som anordnar det här så går konferenserna ut på att man ska få en möjlighet att träffa andra medlemmar i samma kyrka och att man tillsammans ska gå på stora gudstjänster och bibelstudier till exempel. Man sjunger ihop och man ber ihop. De här konferenserna drar väldigt många besökare och det är inte alls ovanligt att det kommer flera tusen som är med och medverkar på dessa möten och gudstjänsterna. En del av dessa konferenser har ”fasta” datum, det vill säga att de har till exempel en och samma vecka varje år som de anordnar sin konferens.

Comments are closed