Joson leder vägen

Om konferenser och gruppdynamik

Vad är det?

För att inte utesluta någon från att läsa den här bloggen så vill jag först och främst börja med en definition och förklaring av vad en konferens är för något. En konferens är alltså kan man säga ett möte eller en större sammankomst som är väl förberedd för föredrag och diskussioner av olika slag. En konferens ordnar man för att kollegor ska ha en möjlighet att diskutera saker som rör jobbet utanför den ordinarie arbetsplatsen. Det kan också finnas konferenser som utförs på arbetsplatsen men det vanligaste är kanske dock att man försöker ha det utanför arbetsplatsen och ganska vanligt är också att man försöker ha konferenser utanför den ordinarie arbetstiden. Det kan till exempel vara så att man åker bort för en konferens över en helg eller att man har konferenser till exempel på eftermiddagen. Jag tror att de flesta av oss som jobbar någon gång har varit på en konferens.

Comments are closed